هنوز وارد سایت نشده‌اید. (ورود به سایت)
 
 

  • مهمترین هدف از برنامه آموزشی تهیه شده در این دوره آموزش نحوه تکمیل چک لیست انرژیساختمان مطابق با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به مهندسان طراح و ناظر فعال در بخشساختمانی و آشنا نمودن ایشان با نحوه طراحی بهینه ساختمان، استفاده از مصالح نوین وبه طور متناسب، آشنایی با مصالح عایق کاری و جزئیات اجرایی بوده است. معرفی سایرمسائل و مصالح مرتبط با بهسازی مصرف انرژی در بخش های تأسیسات و روشنایی، اثرگذاری متقابل استفاده از مصالح نوین در سایر مسائل ساختمان از سایر مباحث مهم ارائه شده در این دوره می باشند.

    شرکت در این دوره نیاز به ثبت نام ویژه دارد. داوطلبین برای شرکت در این دوره پس از ثبت نام در سایت میبایست در دوره ی مربوط به آموزش گام به گام مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ثبت نام نمایند. (مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام)پس از بررسی مشخصات و مدارک ارسالی شما شناسه کاربری شما برای شرکت در این دوره فعال خواهد شد و ایمیلی جهت ورود به سایت دریافت خواهید نمود.