دوره آموزش مدیریت انرژی
(دوره آموزش مدیریت انرژی)

 ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است


در این دوره با آموزش مدیریت انرژی آشنا خواهید شد. شرکت در این دوره نیاز به ثبت نام ویژه دارد. داوطلبین برای شرکت در این دوره پس از ثبت نام در سایت میبایست در دوره ی مربوط به آموزش مدیریت انرژی ثبت نام نمایند.

ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است