مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی (مبنا)
پاسخ براي: آیا آخرین مهلتی برای ثبت نام اشخاص دیگر، در این دوره ی آموزشی وجود دارد؟
از مدیر سایت - سه‌شنبه, 11 فروردین 1388، 02:25
  در حال حاضر محدودیتی برای ثبت نام در نظر گرفته نشده است. و متقاضیان میتوانند در سایت ثبت نام نموده و برای شرکت در دوره ها درخواست دهند.