مجید کریمی
معرفی سایت مرجع متخصصین ایران
از مجید کریمی - چهارشنبه, 19 فروردین 1388، 03:21
 

سايت IrExpert ، با هدف ايجاد بانک اطلاعاتي جامع متخصصين ايراني و نيز به منظور اطلاع رساني مناسب در کليه زمينه هاي تخصصي راه اندازی شده است.

با عضويت در اين سايت داراي Home Page اختصاصي مي شويد که مي توانيد مشخصات فردی، مهارتهای تخصصی و ليست پروژه های خود را در آن ثبت کرده و در عرصه جهانی معرفی نماييد. همچنين آخرين اخبار تخصصي، فراخوان کنفرانسها و همايش ها، بهترين فرصتهاي شغلي و بورس هاي تحصيلي داخل و خارج از کشور بصورت روزانه به آدرس Email شما ارسال مي شوند.

 

 

کافیست هر روز Email خود را چک کنید.

 

http://www.irexpert.ir/Webforms/SignUp/NewSignUp.aspx?EID=80578