مجید کریمی
معرفی یک سایت مفید جهت صرفه جویی در مصرف سوخت
از مجید کریمی - پنج‌شنبه, 20 فروردین 1388، 09:30
 

   نقشه ترافيکي شهر تهران که در آدرس زير قابل مشاهده است، هر 5 دقيقه به روز مي شود.  ديدن اين نقشه پيش از خروج از منزل يا محل کار براي سفر درون شهري خيلي مفيد خواهد بود.

       http://78.38.206.135/trafficmap/map.asp

   همه ما مي توانيم با انتخاب مسير صحيح، به مشکل آلودگي هواي تهران و بحران مصرف انرژي در كشورمان کمک کنيم.