عکس استاد شماره 3
پاسخ براي: ضمانت اجرايي قوانين انرژي
از استاد شماره 3 - یکشنبه, 20 اردیبهشت 1388، 05:31
 

نظر شما كاملا صحيح است

ولي آنچه مشخص است بحران انرژي در كشور خيلي زود بوقوع خواهد پيوست و همچنين با افزايش قيمتهاي انرژي در كشور كه اين موضوع نيز در آينده نزديك صورت مي‌پذيرد، همگي سبب خواهند شد كه انرژي در كشور از اهميت بالايي در تمامي سطوح جامعه برخوردار شود و اين پارامترها خود ضمانت اجراي قانون خواهند بود. چرا كه ديگر در كشور تقاضايي براي اجري قانون از طرف مشتريان و يا خريداران ساختمان ايجاد خواهد شد و در آن زمان است كه قوانين انرژي بدون نياز به نظارت، اجرايي مي‌گردند. چرا كه ناظر نهايي كسي است كه متقاضي مصرف انرژي كمتر مي‌باشد.

ولي در حال حاضر مي‌بايست با فرهنگسازي در كشور و اتخاذ سياستهاي انگيزشي و بازدارنده نسبت به اجراي قوانين اقدام نمود. از سياستهاي انگيزشي مي توان به معافيتهاي مالياتي نام برد و از سياستهاي بازدارنده مي‌توان به جرايم و مالياتهاي مضاعف اشاره كرد

همچنين لازم است تا سياستهاي تنبيهي و برخورد با متخلفين از قانون نيز در دستور كار قرار گيرد.

به اميد روزي كه در كشور همه ما قانون مدار باشيم و از قانون گريزي پرهيز كنيم، پس تا آن زمان ما نسبت به تدوين قوانين و زيرساختهاي لازم براي انرژي در ساختمان اقدام مي‌نماييم تا قوانينمان كامل باشد.