عکس استاد شماره 5
پاسخ براي: عایق بندی صوتی ساختمان
از استاد شماره 5 - یکشنبه, 13 اردیبهشت 1388، 07:54
 

عايق هاي پليميري عموماً علاوه بر خاصيت عايق حرارتي، عايق هاي صوتي خوبي نيز هستند. لذا استفاده از آنها براي عايقكاري حرارتي ديوارها مي تواند به كاهش سر و صدا نيز كمك نمايد.