عکس طهماسب داودی
كاربرد تابلوي مديريت انرژي ساختمان براي برچسب انرژي
از طهماسب داودی - دوشنبه, 11 خرداد 1388، 09:46
 

تكنولوژي تابلوي مديريت انرژي ساختمان مي تواند شعار لامپ اضافه خاموش را به صورت عملي و بدون خطاي انساني تحقق بخشد كه اين امر در بهره وري انرژي ساختمان نقش حائز اهميتي دارد