عکس طهماسب داودی
تابلوي مديريت انرژي ساختمان
از طهماسب داودی - دوشنبه, 11 خرداد 1388، 10:01
  دولت بخش نامه نموده است دستگاهها و نهاد ها 10% كاهش مصرف انرژي دهند تابلوي مديريت انرژي ساختمان bems با ثبت 38% كاهش در مصرف انرژي گام بلندي برداشته است حال سياست برچسب انرژي ساختمان با اين تكنولوژي چه خواهد كرد.