عکس جعفر عفراوی
بررسي وضعيت
از جعفر عفراوی - شنبه, 23 مرداد 1389، 12:00
  با سلام
اينجانب پروژه پاياني خود را تحويل داده ام.لطفا" در صورت امكان راهنمايي نمائيد وضعيت اينجانب در چه مرحله اي است