عکس مهدی م
عایق بندی در مناطق کشور
از مهدی م - یکشنبه, 18 مهر 1389، 07:30
 

با سلام:

چرا در بعضی مناطق کشور با آب و هواهای مختلف نوع قرار گیری عایقها فرق داره؟؟

مثلا بعضی موارد در قسمت خارجی جدار بعضی مواقع در قسمت داخلی جدار و در بعضی مواقع در بین جدار قرار میگیره؟

این مطالب در قسمت انواع عایقها هستش!

علت این نوع قرار گیری چیست؟