عکس مهدی پورمیرزا
مبحث 19 چه میزان پاسخگوی کاهش میزان انرژی در 40 سال اینده است
از مهدی پورمیرزا - پنج‌شنبه, 06 آبان 1389، 05:24
 
انجه امروز به عنوان استاندارد های لازم برای کاهش مصرف سوخت بکار میرود ایا واقعا جوابگوی نیاز ما تا سال 2050 خواهد بود؟ مگر نه اینکه ساختمانهای کنونی می بایست طول عمری حداقل 40 ساله داشته باشند.