عکس سید حیدر علوی کیا
چگونه می توان با استاد شماره 1 تماس گرفت؟
از سید حیدر علوی کیا - شنبه, 08 آبان 1389، 04:39
  سلام
برای من ایمیلی آمده است که فقط 15 روز به انتهای پایان دوره ام مانده است و از من خواسته شده برای اطلاعات بیشتر با استاد شماره 1 تماس بگیرم.
چگونه می توانم با ایشان تماس بگیرم؟
آیا امکان تمدید زمان پایان دوره وجود دارد؟

متشکر