عکس پشتیبانی مبنا
فرهنگ مصرف انرژِی
از پشتیبانی مبنا - پنج‌شنبه, 30 دی 1389، 11:45
 

فرهنگ مصرف انرژی باید در کشور ایران تغییر کند....نظر شما درباره ی این فرضیه چیست ؟آیا اجرایی وقابل سرمایه گذاری است یا خیر؟