عکس فرشید اعلمی
جزئیات اجرایی
از فرشید اعلمی - دوشنبه, 12 اردیبهشت 1390، 01:02
  بنده کارشناس ارشد معماری و دارای 5 سال سابقه کار و پروانه اشتغال پایه 2 می باشم .تاکنون در بیش از 4 دوره آموزش مبحث 19 مبنا و مرکز تحقیقات شرکت نموده ام ولی در هیچ یک از کلاسها ابهامات نحوه اجرای عایق در کف طبقه همکف و یا سقف پیلوت رفع نشده است . به سایت های متعدد شرکت مبنا مراجعه و دتایلهای آنها را دیده ام ولی هیچ کدام اجرایی نیستند چراکه اجرای عایق در کف طبقه اول باعث فشردگی آن و همچنین نشست کفسازی می شود و در زیر سقف طبقه اول هم مشکلات نحوه نصب را دارد.
لطفا در صورت امکان راهنمایی نمایید.