مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی (مبنا)
در دسترس نبودن تیم پشتیبانی به مدت 3 روز
از مدیر سایت - دوشنبه, 25 آذر 1387، 12:45
 

به دلیل مشکلات بوجود آمده در مخابرات (کابل برگردان)، تیم پشتیبانی شرکت مبنا به مدت 3 روز از پاسخگویی به سئولات شما عزیزان معذور میباشد