عکس سعید عباسی
پاسخ براي: مصرف انرژي
از سعید عباسی - یکشنبه, 23 مرداد 1390، 09:16
  دوست عزیز، با تمام احترامی که به نظر شما قائلم، باید عرض کنم همین شعارهاست که ما رو بیچاره کرده (ما باهوش ترین هستیم، ما تواناترین هستیم، ما الیم ما بلیم و غیره) باور کنیم که لیس للانسان الا ما سعی (انسان به اندازه فعالیتش دریافتی خواهد داشت!)