عکس محسن اکبری
پاسخ براي: هزینه یک ساختمان بهینه
از محسن اکبری - شنبه, 21 خرداد 1390، 11:35
 

اگه به این فکر کنی که یک عمر در خانه ای زندگی خواهی کرد که حداقل آسیب زیست محیطی را خواهد داشت،همه هزینه های اولیه را به جان خواهی خرید.