مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی (مبنا)
آغاز دوره آموزش آنلاین مبحث 19 در آذر ماه 87
از مدیر سایت - دوشنبه, 06 آبان 1387، 10:33
 

اولین دوره ی آموزش آنلاین مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به صورت رسمی از اوایل آذر ماه 87 شروع خواهد شد. متقاضیان شرکت در این دوره پس از ثبت نام در ساین mabna19.ir تایید نمودن حساب کاربری خود میتوانند فرم مربوط به ثبت نام دوره ی آموزش آنلاین مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تکمیل نموده و پس از ارسال مدارک خواسته شده در سایت به صورت آنلاین منتظر تایید مدارک و حساب کاربری خود ظرف مدت حداکثر دو هفته باشند و پس از دریافت میل تاییدیه حداکثر ظرف مدت 1 ماه میتوانند دوره را به صورت آنلاین بگذرانند.