عکس محمد هادی امامی
مبحث 19 چیست؟؟؟
از محمد هادی امامی - یکشنبه, 13 بهمن 1387، 11:08
 

در کل سایت توضیح واضحی در مورد مبحث 19 مشاهده نکردم!!!

مبحث 19 چیست؟؟؟

عکس استاد شماره 5
پاسخ براي: مبحث 19 چیست؟؟؟
از استاد شماره 5 - یکشنبه, 13 بهمن 1387، 05:19
  مبحث 19 مقررات ملي ساختمان با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي از مباحث بيستگانه مقررات ملي ساختمان بوده و طبق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب اسفند ماه 1374)شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهركها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند اين مقررات را رعایت نمایند و عدم رعایت آنها تخلف از این قانون محسوب می‌شود. اين مبحث به ارايه شاخص هايي جهت مقايسه ضريب انتقال حرارت جدار ساختمان با ميزان استاندارد ارايه شده براي آن در نقاط و شرايط مختلف در ايران مي پردازد. با تكميل چك ليست انرژي براي ساختمان مي توان پي برد جدار ساختمان مورد نظر در مقايسه با استاندارد ملي در چه جايگاهي قرار دارد.