عکس محمد هادی امامی
جایگاه مبحث 19 در صنعت چیست؟؟؟
از محمد هادی امامی - یکشنبه, 13 بهمن 1387، 11:12
 

در بخش صنعت چگونه می توان بهینه سازی مصرف سوخت را عملی نمود؟؟؟(پیشنهادات کاربردی)

و چگونه می توان از مبحث 19 در بخش صنعتی استفاده نمود؟؟؟(پیشنهادات کاربردی)

صنعت فوم در این مبحث چه جایگاهی دارد؟؟؟

عکس استاد شماره 5
پاسخ براي: جایگاه مبحث 19 در صنعت چیست؟؟؟
از استاد شماره 5 - یکشنبه, 13 بهمن 1387، 05:32
  مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، همانگونه كه از نام آن پيداست به بحث صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان مي پردازد و مربوط به بخش صنعت نمي باشد. صرفه جويي مصرف انرژي در صنعت بحث گسترده اي بوده كه توضيح آن خارج از اهداف كنوني سايت مي باشد.