عکس استاد شماره 5
پاسخ براي: جایگاه مبحث 19 در صنعت چیست؟؟؟
از استاد شماره 5 - یکشنبه, 13 بهمن 1387، 05:32
  مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، همانگونه كه از نام آن پيداست به بحث صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان مي پردازد و مربوط به بخش صنعت نمي باشد. صرفه جويي مصرف انرژي در صنعت بحث گسترده اي بوده كه توضيح آن خارج از اهداف كنوني سايت مي باشد.