مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی (مبنا)
پاسخ براي: مدت مطالعه دروس و زمان آزمون
از مدیر سایت - سه‌شنبه, 15 بهمن 1387، 12:32
 
پس از پذیرفته شدن شما برای شرکت در دوره، 3 ماه فرصت دارید تا دروس را مطالعه نموده، در کوئیز ها و آزمون ها شرکت نمایید و پروژه ی پایانی خود را تحویل دهید.
زمان شرکت در آزمون ها و کوئیز ها به عهده ی خود شما میباشد. و زمانی میتوانید مطالب فصل بعدی را مطالعه نمایید که در آزمون فصل قبلی شرکت نموده و حداقل 60% نمره ی آزمون را کسب نمایید.
موفق باشید