عکس سعید  ساکی
سئوال براي: عایقکاری ساختمان های موجود
از سعید ساکی - شنبه, 03 اسفند 1387، 10:26
 

عرق کردن مصالحی مانند (پشم سنگ و پشم شیشه )را می توان رفع کرد.تجربه سایر کشورها جایگزینی است یا اصلاح خصوصیات مصالح موجود