عکس سعید  ساکی
ضعفهای مصالح موجود
از سعید ساکی - شنبه, 03 اسفند 1387، 10:27
  عرق کردن مصالحی مانند (پشم سنگ و پشم شیشه )را می توان رفع کرد.تجربه سایر کشورها جایگزینی است یا اصلاح خصوصیات مصالح موجود
عکس آبتین رهنما
پاسخ براي: ضعفهای مصالح موجود
از آبتین رهنما - دوشنبه, 12 اسفند 1387، 07:21
 

احتمالا منظور شما از عرق كردن پس از  عايق كاري همان ميعان است. اين مشكل ناشي از مصالح نيست و هر گونه عايقي در آن شرايط استفاده شود (با ضريب انتقال حرارت مشابه) همين مشكل ايجاد خواهد شد و بايد در آن از بخاربند استفاده شود.