عکس آبتین رهنما
پاسخ براي: ضعفهای مصالح موجود
از آبتین رهنما - دوشنبه, 12 اسفند 1387، 07:21
 

احتمالا منظور شما از عرق كردن پس از  عايق كاري همان ميعان است. اين مشكل ناشي از مصالح نيست و هر گونه عايقي در آن شرايط استفاده شود (با ضريب انتقال حرارت مشابه) همين مشكل ايجاد خواهد شد و بايد در آن از بخاربند استفاده شود.