عکس منصور صمدزاده قره قیه
مبحث 19 در ساخت مدارس کشور
از منصور صمدزاده قره قیه - یکشنبه, 04 اسفند 1387، 04:58
  اجبار چک لیست مبحث 19 در ساخت مدارس کشور و بحث پیرامون ان
عکس استاد شماره 5
پاسخ براي: مبحث 19 در ساخت مدارس کشور
از استاد شماره 5 - دوشنبه, 05 اسفند 1387، 09:45
  اجراي مبحث19 مقررات ملي ساختمان براي كليه ساختمانهاي دولتي اجباري بوده و براي ساختمانهاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابعه از سال 1384 اجباري گرديده و براي ساختمانهاي واقع در شهرستانها طبق زمانبندي ارايه شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اجباري ميگردد. (جدول زمانبندي را مي توانيد در سايت www.m19.ir در صفحه دستورالعملهاي اجرايي/قوانين ملاحظه بفرماييد) اجرايي نمودن اين قانون در سطح كشور نيازمند همت عالي و عزم ملي كليه هموطنان گرامي مي باشد.