عکس استاد شماره 3
پاسخ براي: ساختمان هاي صنعتي وکارگاه هاي تجهيز شده توسط پيمانکاران را چطور ملزم به رعايت کنيم ؟
از استاد شماره 3 - سه‌شنبه, 11 فروردین 1388، 02:48
  بطور  كلي نظارت عاليه بر هر ساخت و سازي در كشور با وزارت مسكن مي‌باشد و وزارت مسكن بر ساخت ساختمانهاي دولتي نيز نظارت عاليه دارد و از طريق بخشنامه‌هاي هيات دولت اجراي اين مبحث از مثررات را در ساخت و سازهاي دولتي ابلاغ مي‌نمايد. و شهرداريها نيز در اين زمينه فعاليت مي‌نمايند كه تاثير شهرداريها در ساخت و سازهاي غير دولتي داراي اهميت بيشتري مي‌باشد.