مدارک مورد نیاز برای تکمیل فرم ثبت نام دوره های آموزشی عبارتند از:

1- فایل اسکن شده ی آخرین مدرک تحصیلی (حداکثر 200 کیلوبایت)

2- فایل اسکن شده ی کپی شناسنامه (حداکثر 200 کیلوبایت)

3- فایل سوابق کاری (رزومه) (حداکثر 200 کیلوبایت) اختیاری

4- تکمیل فرم مشخصات